Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z greckiego » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy skończył Jezus dawać wskazania dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby uczyć i przepowiadać w miastach ich. [2] »A Jan usłyszawszy w więzieniu o dziełach Chrystusowych, wysłał uczniów swoich, aby [3] »go zapytać: Czyś ty jest ten, który ma nadejść, czy też innego czekamy? [4] »A odpowiadając Jezus, rzekł im: Idźcie, oznajmijcie Janowi, co tu słyszycie i widzicie. [5] »Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest ewangelia, [6] »a błogosławiony, który się ze mnie nie zgorszy. [7] »A kiedy oni odeszli, począł Jezus mówić do rzesz o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę chwiejącą się od wiatru? [8] »Cóż więc wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, przebywają w domach królewskich. [9] »Ale po co wyszliście? Aby ujrzeć Proroka? Zaiste, powiadam wam: I więcej niż Proroka. [10] »Ten jest bowiem, o którym napisano: Oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą. [11] »Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana Chrzciciela. A jednak najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. [12] »A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy porywają je. [13] »Wszyscy bowiem Prorocy i Zakon aż do Jana prorokowali. [14] »Jeżeli zaś wiedzieć chcecie, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. [15] »Kto ma uszy, niechaj słucha. [16] »Do czego mam przyrównać to plemię? Podobne jest chłopiętom siedzącym na rynkach, którzy wołając do innych chłopców [17] »mówią: Na flecie wam graliśmy, a nie tańczyliście, lamentowaliśmy, a wyście nie szlochali. [18] »Albowiem przyszedł Jan, który nie jadł ani nie pil, a ci mówią: Czarta ma. [19] »I przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, i mówią: Oto żarłok i opój, przyjaciel celników i grzeszników. Ale usprawiedliwiona jest mądrość przez dzieła swoje. [20] »Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których stało się najwięcej cudów jego, że nie czyniły pokuty. [21] »Biada tobie, Chorozain! Biada tobie, Betsajdo! Bo gdyby się były w Tyrze i Sydonie stały cuda, które się u was działy, dawno by we włosiennicy i popiele pokutę czyniły. [22] »Wszakże powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny niż wam. [23] »A ty, Kafarnaum! Czyż się aż do niebios wywyższysz? Spadniesz aż do piekieł. Bo gdyby się były w Sodomie stały cuda, które się u ciebie działy, byłaby się ostała aż po dziś dzień. [24] »Wszakże powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomitów w dzień sądny niż tobie. [25] »Wtedy odpowiadając Jezus rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, iżeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. [26] »Tak, Ojcze, bo tak się spodobało tobie. [27] »Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten komu by Syn zechciał objawić. [28] »Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. [29] »Weźcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. [30] »Albowiem jarzmo moje jest błogie, a brzemię moje lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z języka greckiego, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie pierwsze. 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa". Druk ukończono we październiku 1961 r. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl