Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 70
«  Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(69:1) Boże, na pomoc moję rozumiej, Gospodnie, na pomaganie mnie przyśpiej! [2] »(69:2) Osromoceni i posromani bądźcie, jiż szukają dusze mojej. (69:3) Obroćcie ❬sie❭ opak i zapalajcie sie, jiż chcą mnie złych. [3] »(69:4) Odwroćcie sie rychło zapalając sie, jiż mowią mnie: Ej! ej! [4] »(69:5) Wiesielcie sie i radujcie sie w tobie wszystcy, jiż cie szukają, i mowicie zawżdy: Uwieliczon będzie Gospodzin, jiż miłują zbawienie twoje. [5] »(69:6) Ja zaprawdę potrzebiznny i ubogi jeśm; Boże, pomoży mnie! (69:7) Pomocnik moj i zbawiciel moj jeś ty; Gospodnie, nie mieszkaj. 
«  Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl