Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 52
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(51:1) Cso sie chwalisz we złości, jenże mocen jeś w lichocie? (51:2a) Wszystek dzień [2] »(51:2b) myślił nieprawdę język twoj, jako brzytwa ostra uczynił jeś niewiarę. [3] »(51:3) Miłował jeś złość nad dobroć, lichotę więcej niże mowić prawdę. [4] »(51:4) Miłował jeś wszystka słowa zdradności językiem lściwym. [5] »(51:5) Przeto Bog skazi cie do końca, wykręci cie i wyniesie cie z przebytka twego i korzeń twoj z ziemie żywych. [6] »(51:6a) Uźrzą prawdziwi i będą sie bać, i nań sie będą śmiać, i rzeką: [7] »(51:6b) Owa człowiek, jenże nie położył Boga pomocnika swego, (51:7) ale pwał jest w mnożstwo bogacstw swojich i przemogł w jeszutności swojej. [8] »(51:8) Ja wiem jako oliwa owocająca w domu bożem pwał jeśm w miłosierdzie boże na wieki i na wieki wiekom. [9] »(51:9) Spowiadaćci sie będę tobie na wieki, iże uczynił jeś, i czakać będę imienia twego, bo dobre jest w obeźrzeniu świętych twych. 
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl