Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pojcie Panu pienie nowe, chwała jego we zborze świętych. [2] »Wiesiel sie Izrahel w niem, jenże uczynił ji, a dziewki Syjon radujcie się w krolu swojem. [3] »Chwalcie imię jego w gęślach {albo w korze}, w bębnie ❬i❭ w żałtarzu gędzicie jemu. [4] »Bo lubo jest Gospodnu w ludu swojem i powyszył śmierne we zbawienie. [5] »Będą sie wiesielić święci w sławie, będą sie radować w przebytkoch swojich. [6] »Wiesiela boża w ❬g❭ardle jich a miecze s obu stronu siekące w ręku jich [7] »ku uczynieniu pomsty w postaci, karania w ludzioch, [8] »ku swiązaniu krolew jich w przekowach a wielebne jich w rękawiech żelaznych, [9] »bychą uczynili w nich sąd spisan; sława ta jest wszem świętym jego. 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl