Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 102
«  Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(101:1) Gospodnie, wysłuchaj modlitwę moję i wołanie moje k tobie przydzi. [2] »(101:2) Nie otewracaj oblicza twego ote mnie; w ktorykoli dzień mącę sie, nakłoń ku mnie ucho twoje. (101:3) W torykoli dzień wzowę cie, rychło wysłuchaj mie. [3] »(101:4) Bo seszli są jako dym dniowie moji a kości moje jako skwarczek zeschły są. [4] »(101:5) Bit jeśm jako siano i zeschło jest sierce moje, bo jeśm zapomniał jeść chleba mego. [5] »(101:6) Od głosa stękania mego przylnęła jest kość moja mięsu memu. [6] »(101:7) Podobien uczynił jeśm sie pelikanowi puszczej, uczynion jeśm jako lelek w domku. [7] »(101:8) Czuł jeśm i uczynion jeśm jako wrobl szczegielny w dachu. [8] »(101:9) Wszego dnia przegarzali są mnie nieprzyjaciele moji a jiż mie chwalechą, przeciwo mnie przysięgachą. [9] »(101:10) Bo popioł jako chleb jadł jeśm a picie moje se płaczem smieszał jeśm [10] »(101:11) od oblicza gniewu rozgniewania twego, bo wznaszaję przytrącił jeś mie. [11] »(101:12) Dniowie moji jako cień odchylili sie a ja jako siano zwiądł jeśm. [12] »(101:13) Ty zaprawdę, Gospodnie, na wieki przebywasz a pamiętne twoje w pokolenie i w pokolenie. [13] »(101:14) Ty wstanę smiłujesz sie Syjon, bo czas smiłowania jego, bo przyszedł jest czas. [14] »(101:15) ❬Bo luby były sługam twojim kamienie jego i nad ziemią jego smiłują sie❭. [15] »(101:16) I bać sie będą ❬pogani❭ imienia twego, Gospodnie, i wszystcy krolowie ziemie sławy twojej. [16] »(101:17) Bo usiedli Gospodzin Syjon i widzian będzie we sławie swojej. [17] »(101:18) Weźrzał na modlitwę śmiernych i nie wzgardzał modlitw jich. [18] »(101:19) Napisana bądźcie ta w pokoleniu drugiem, a lud, jenż stworzon będzie, chwalić ❬będzie❭ Gospodna. [19] »(101:20) Bo weźrzał jest z wysokości świętej swe, Gospodzin s nieba na ziemię weźrzał jest, [20] »(101:21) by usłyszał stękanie spiętych, by rozwiązał syny zagubionych {albo zabitych, albo zginęłych}, [21] »(101:22) abychą zjawili {albo zwiestowali} w Syjon imię gospodnowo a chwałę jego w Jerusalem [22] »(101:23) we snimaniu {albo w sebraniu, albo w wchodzeniu} luda w jedno, a krolowie eżbychą służyli Gospodnu. [23] »(101:24) Odpowiedział jemu na drodze mocy swojej: Małość dniow mych zjaw {albo powiedz} mnie! [24] »(101:25) Nie otzywaj mię w pośrzod dniow mych, ot pokolenia aż do pokolenia lata twoja. [25] »(101:26) Na początku ty, Gospodnie, ziemię założył ❬jeś❭ a działa ręku twoju są niebiesa. [26] »(101:27) Ony zginą, ale ty zostaniesz a wszystcy jako odzienie zstarają się, (101:28a) a jako zakrycie przemienisz [je] je i przemienią sie, [27] »(101:28b) ale ❬ty❭ tenże jisty jeś a lata twoja nie zej❬d❭ą. [28] »(101:29) Synowie sług twojich przebywać będą i siemię jich na wieki sprawiono będzie. 
«  Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl