Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Kolosan » Rozdział 1
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł Apostoł Jesusa Christa, przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat, [2] »Którzy w Kolosiech świętym, i wiernym bratom w Christusie. Łaska wam i pokój, od Boga ojca naszego, [3] »Dziękujem Bogu i ojcu pana naszego Jesusa Christa, zawżdy za was się modląc. [4] »Usłyszawszy wiarę waszę, która w Christu Jesusie, i miłość, która ku wszem świętym, [5] »Prze nadzieję odłożoną wam wniebiesiech, którą wprzód słyszeliście w słowie prawdy Ewanielionu które przyszło do was. [6] »Jako i po wszem świecie owoc przynosi, i roście jako i u was, ode dnia któregoście usłyszeli, i poznali łaskę Bożą w prawdzie. [7] »Jakoście się też dowiedzieli od Epafry miłego towarzysza naszego, który jest wiernym dla was sługą Christusowym. [8] »Który też nas upewnił o waszej miłości wduchu. [9] »Dla tego i my od (onego) dnia któregośmy (to) posłyszeli, nie przestawamy za was modlić się i żędać, abyście się napełnili poznania woli jego we wszelakiej mądrości i zrozumieniu duchownem. [10] »Abyście chodzili godnie panu, we wszem się (mu) podobając, w każdem uczynku dobrem owoc nosząc, i rostąc w poznaniu Boga. [11] »We wszelakiej mocy zmocniemi, wedle dzierżawy sławy jego. Do wszelakiego znaszania i długo cierpienia z radością. [12] »Dziękując Bogu a ojcu, który nas godnemi uczynił do części losu świętych w świetle. [13] »Który wyrwał nas zwładze ciemności i przestawił do królestwa syna miłości swej. [14] »Wktórej mamy odkupienie, i odpuszczenie grzechów. [15] »Który jest obrazem Boga niewidomego, pierworodny wszelkiego stworzenia. [16] »Gdyż wniem stworzono wszytko i co wniebiesiech, i co na ziemi, widome (rzeczy) i niewidome: choć stolce, choć państwa, choć księstwa, choć władze; wszytko przeń i weń stworzono. [17] »A on sam jest przede wszemi, i wszytko wniem stoi. [18] »Ten też jest głową ciała zboru, który jest początek, pierworodny zmartwych, aby był między wszemi sam przedniejszy. [19] »Iż wniem polubiło wszytko wypełnienie przemieszkawać. [20] »I przezeń pojednać wszytko ku sobie, uspokoiwszy przez krew krzyża jego, choć (to) co na ziemi, choć co wniebiesiech. [21] »I was niekiedy będąc oddalonemi, i nieprzyjacielmi rozumem w uczynkoch złościwych. [22] »A teraz pojednał w ciele ciała jego przez śmierć, żeby was wystawił świętemi i nienaganionymi i nieprzewinionemi przed nim. [23] »Jeśli więc trwacie wiarą ugruntowani, i twardzi, i nieporuszonemi od nadzieje Ewanielionu, któreście słyszeli obwołane we wszem stworzeniu, które pod niebem; którego zostałem ja Paweł sługą. [24] »Który teraz radem w utrapieniach za was, i napełniam ostatki ucisków Christusowych w ciele mojem, za ciało jego, które jest zbór. [25] »Którego ja zostałem sługą wedle szafarstwa Bożego, które mi dane do was, wypełniać słowo Boże. [26] »Tajemnicę zakrytą od wieków, i od rodów, lecz teraz objawiona jest świętym jego. [27] »Którym chciał Bóg oznajmić bogactwo sławy tajemnice tej między narody, która jest Christus między wami, nadzieja sławy. [28] »Którego my opowiedamy, ćwicząc wszelkiego człowieka, i ucząc we wszej mądrości, abychmy wystawili wszelkiego człowieka doskonałym w Christu Jesusie. [29] »Do czego się i ja pracuję bojując wedle skutku jego, który działa we mnie mocno. 
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).