Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 3
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Ja bracia niemogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako dzieciom w Christusie. [2] »Mlekiem was poiłem, a nie potrawą; bo jeszcze nie mogliście, ale jeszcze i teraz niemożecie. [3] »Bo jeszcze cieleśni jesteście. Bo gdzie między wami zawiść, i rosterk, izali nie cieleśniście? i wedle człowieka chodzicie? [4] »Bo gdy kto mówi: Ja wżdy jestem Pawłów. A drugi, ja Apollosów, nie cieleśnili jesteście? [5] »Bo a kto jest Paweł? A kto Apollos? słudzy przez któreście uwierzyli. I każdemu jako Bóg dał. [6] »Ja nasadziłem? Apollos pokropił, ale Bóg wzrościł. [7] »A tak ani kto sadzi, jest czem, ani kto pokrapia, ale który wzraszcza Bóg. [8] »Kto lepak sadzi i pokrapia jedno są, a każdy swą zapłatę weźmie, wedle swej roboty. [9] »Bo Boży jesteśmy pomocnicy, Boża rola jesteście, Bożeście budowanie. [10] »Wedle łaski Bożej mnie danej, jako mądry budowniczy fundament założyłem, a inszy na (tem) buduje. Lecz każdy niech patrzy jako buduje. [11] »Fundamentu bo inego nikt niemoże założyć mimo leżący, jenż jest Jesus Christus. [12] »Lecz jeśli kto buduje na fundamencie tem złoto, śrebro, kamienie drogie, drwa, trawę, trzcinę, każdego robota jawna będzie. [13] »Bo dzień objaśni; iż się w ogniu odkryje, i każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. [14] »Jeśli czyja robota przetrwa którą nabudował, zapłatę weźmie. [15] »Jeśli czyja robota zgore, szkodę podejmie, sam lepak zachowan będzie, lecz tak jako przez ogień. [16] »Niewiecie(li) iż kościół Boży jesteście, i duch Boży mieszka wwas? [17] »Jeśli kto kościół Boży kazi, skazi go Bóg. Bo kościół Boży święty jest (ten) którzy jesteście wy. [18] »Niech się nikt nie omyla. Jeśli się kto zda (sobie) być mądrym między wami w temto wieku, głupin niech będzie, aby był mądry. [19] »Bo mądrość świata tego, głupstwem jest u Boga. Bo napisano: Chwyta mądre wchytrości ich. [20] »I zasię. Pan zna myśli mądrych że są próżne. [21] »A tak nikt się niech nie chwali w ludzioch. Bo wszytko wasze jest. [22] »Choć Paweł, choć Apollos, choć Kifa, choć świat, choć żywot, choć śmierć, choć co jest, choć co będzie, wszytko wasze jest. [23] »A wy Christusowi, Christus lepak Boży. 
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).