Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Łukasza » Rozdział 3
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ROku lepak piętnastego panowania Tyberyusza Cesarza, gdy starostą był Judskim Pontski Piłat, a tetrarchą Galileyskim Herod, Filip lepak brat jego tetrarchą Itureyskim, i Trachonitydy krainy, a Lisania tetrarchą Abileńskim. [2] »Za Arcyoffiarników Annasza i Kaiafasza, było słowo Boże na Johana Zacharyaszowego syna, w pustyni. [3] »I przychodził do wszelkiej okolice Jordana, przepowiedając ponurzenie pokajania na odpuszczenie grzechów. [4] »Jako napisanow księgach słów Ezajasza proroka (rzekącego:) Głos wołającego w pustyni, gotujcię drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego. [5] »Wszelka dolina wypełni się, i wszelka góra i pagórek zniży się, i będą krzywe (drogi) prostemi, a ostre gładkiemi drogami. [6] »I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. [7] »Mówił przeto tłumom które wychodziły nurzać się od niego: Wyrodkowie żmijewi, kto ukazał wam uciekać od przyszłego gniewu? [8] »Czyńcie przeto owoce godne pokajania, a nie poczynajcie mówić: Ojca mamy Awrahama. Bo mówię wam, iż może Bóg skamienia tego wzbudzić dzieci Awrahamowi. [9] »A już i siekiera u korzenia drzew położona. Wszelkie przeto drzewo nieczyniące owocu dobrego, wycięte będzie, i do ognia wrzucone. [10] »I spytały go tłumy rzekąc: Co przeto uczynimy? [11] »A odpowiedając mówi im: Mający dwie suknie niech da niemającemu, a mający potrawy, takież niech czyni. [12] »Przyszli lepak i celnicy nurzać się, i rzekli k niemu: Uczycielu, co uczyniemy? [13] »A on rzekł jim: nic więcej, jedno co roskazano wam, nie wyciągajcie. [14] »Spytali go lepak i żołnierze mówiąc: A my co uczyniemy? I rzekł k nim: Nikogo nie zbijecie, nikogo niespotwarzycie, a przestawajcie na żołdziech waszych. [15] »Gdy lepak mnimał lud, i pomyślali wszyscy w sercach swych o Johanie, owaby on był Christus, [16] »Odpowiedział Johan wszem mówiąc: Jać w wodzie nurzam was, lecz przyjdzie mocniejszy niż ja, którego nie jestem godzien rozwięzać rzemyka botów jego. Ten was ponurzy w duchu (świętem) i w ogniu. [17] »Którego łopata w ręce jego, i przeczyści bojowisko swoje, i zbierze pszenicę do szpiklerza swego, lecz plewę spali ogniem nieugaszonym. [18] »Wiele przeto i inych(rzeczy) napominając, opowiedał ludowi. [19] »Herod lepak tetrarcha strofowany od niego o Herodyadę żonę brata jego, i o wszytko co czynił złe Herod. [20] »Przydał i to nade wszytko, że zamknął Johana wciemnicy. [21] »A gdy się nurzał wszytek lud, i Jesus ponurzony modlił się, otworzyło się niebo. [22] »I zstąpił duch święty cielesną osobą jako gołąb nań, i głos z nieba był (mówiąc:) Ty jesteś syn mój miły, w tobie polubiłem. [23] »A tento Jesus był jakmiarz trzydzieści lat naczynający, będąc syn Jozefów, Heliego, [24] »Mathatów, Lewiego, Melchów, Janny, Józefów, [25] »Mathathiów, Amosów, Naumów, Esliów, Naggeów, [26] »Maathów, Mathatiów, Semejów, Josefów, Judów, [27] »Joanny, Refy, Zorobabelów, Salathielów, Neryów, [28] »Melchiów, Addów, Kosammów, Elmodamów, Herów, [29] »Joseów, Eliezerów, Jerymów, Mathów, Lewiów, [30] »Symeonów, Judów, Josefów, Jonanów, Eliakimów, [31] »Meleów, Menanów, Mathathy, Natanów, Dawidów, [32] »Jesseów, Obedów, Boosów, Salmonów, Naasonów, [33] »Aminadabów, Aramów, Esromów, Faresów, Judy, [34] »Jakobów, Izaaków, Abrahamów, Tharego, Nachorów, [35] »Sarachów, Ragawów, Falegów, Heberów, Saleów, [36] »Arfaksadów, Semów, Noego, Lamechów, [37] »Mathusalów, Enochów, Jaredów, Malalcelów, Kainanów, [38] »Enosów, Setów, Adamów, Boży. 
«  Ewangelia Łukasza 2 Ewangelia Łukasza 3 Ewangelia Łukasza 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).