Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Hebrajczyków » Rozdział 13
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13  
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niechaj trwa w was miłość braterska. [2] »A nie zapominajcie gościnności: przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tem, aniołów u siebie przyjęli. [3] »Pamiętajcie o więźniach, jakobyście sami byli więźniami: i o cierpiących, bo i sami żyjecie w ciele. [4] »Małżeństwo u wszystkich ma być uczciwe, i łoże niepokalane: bo rozpustnych i cudzołożników będzie sądził Bóg. [5] »Życie wasze ma być wolne od łakomstwa: poprzestawajcie na tem, co macie, bo sam Bóg powiedział: "Nie zostawię ciebie, ani opuszczę": tak, iż śmiało mówić możemy: [6] »"Pan mi pomocnikiem, nie będę się bał: cóż uczyni mi człowiek?" [7] »Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy głosili wam słowo Boże: a przypatrując się końcowi ich życia, naśladujcie wiarę ich. [8] »Jezus Chrystus wczoraj, i dzisiaj: tenże sam i na wieki. [9] »Naukami rozmaitemi i obcemi nie dajcie się omamić: gdyż serce należy umacniać łaską, a nie pokarmami, które nic nie pomogły tym, którzy ich przestrzegali. [10] »Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. [11] »Albowiem ciała bydląt, których krew wnosi arcykapłan do Świątnicy, palone są za obozem. [12] »Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud krwią swoją, poniósł śmierć za bramą miasta. [13] »Wynijdźmyż do niego za obóz, niosąc urąganie jego: [14] »Bo nie mamy tu miasta trwałego, ale przyszłego szukamy: [15] »przez niego tedy ofiarujmy Bogu zawsze ofiarę chwały, to jest, owoc warg, sławiących imię jego. [16] »Dobroczynności też i składania się na biednych nie zapominajcie: bo takiemi ofiarami zasługujemy się Bogu. [17] »Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani, bo czuwają oni nad wami, jako mający zdać liczbę za dusze wasze, aby to czynili z weselem, a nie wzdychając: bo toby wam na dobre nie wyszło. [18] »Módlcie się za nami: ufamy bowiem, że mamy sumienie czyste, pragnąc we wszystkiem sprawować się dobrze. [19] »A najbardziej o to modlić się proszę, abym jak najrychlej był wam przywrócon. [20] »A Bóg pokoju, który wywiódł z pośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez krew przymierza wiecznego, [21] »niechaj was sposobi do wszystkiego dobrego, abyście pełnili wolę jego, sprawując w was to, co się podoba oczom jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. [22] »Proszę was, bracia, przyjmijcie dobrem sercem to słowo zachęty, bom bardzo krótko napisał do was. [23] »Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz uwolniony został. Jeżeli rychło przybędzie, z nim was obaczę. Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. [24] »Pozdrawiają was bracia z Włoch. [25] »Łaska z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13  


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.