Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » List do Efezjan » Rozdział 1
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, wszystkim świętym w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem ze swych skarbów niebieskich w Chrystusie: [4] »jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli przed oczyma jego świętymi i niepokalanymi przez miłość: [5] »i przeznaczył nas ku przybraniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa z upodobania swej woli: [6] »ku chwale świetnej swej łaski, przez którą uczynił nas miłymi sobie w najmilszym swym Synie: [7] »w którym mamy odkupienie przez Krew Jego: odpuszczenie grzechów wedle bogactwa łaski Jego: [8] »którą przeobficie zlał na nas we wszelkiej mądrości i roztropności: [9] »odkrywszy nam tajemnicę swej woli z upodobania swego, w którem postanowił był sam w sobie, [10] »iżby w zarządzonej przez siebie pełności czasów zawarł w Chrystusie wszystko, cokolwiek jest na niebie, i co na ziemi: [11] »w którym my też wezwani zostaliśmy do dziedzictwa, przeznaczeni doń wyrokiem tego, który sprawia wszystko wedle postanowienia swej woli: [12] »abyśmy byli ku chwale sławy jego: my, którzyśmy już przedtem nadzieję naszą położyli w Chrystusie: [13] »w którym i wy, usłyszeliście słowo prawdy (Ewangelję zbawienia waszego), a uwierzywszy, naznaczeni zostaliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego, [14] »który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na czas zupełnego odkupienia nabytku, ku chwale sławy jego. [15] »Przetoż i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa, i o waszej miłości ku wszystkim świętym, [16] »nie przestaję dziękować za was, wspominając o was w modlitwach moich: [17] »aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania go: [18] »iżby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaką jest nadzieja wezwania jego, i jakie bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych, [19] »i jak niezmierna jest wielkość mocy jego w nas, którzy wierzymy: nie mniejsza od dzielności potężnej siły jego, [20] »którą, okazał on w Chrystusie, gdy go wzbudził z martwych, i posadził na prawicy swojej w niebie: [21] »nad wszystkie księstwa, i władze, i moce, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje nietylko w tym świecie, ale i w przyszłym: [22] »i wszystko poddał pod nogi jego: a jego dał, by był głową nad wszystkim Kościołem, [23] »który jest ciałem jego, i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. 
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.