« Jan 20:29 Ewangelia Jana 20:30 Jan 20:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiele lepak i inych znamion poczynił Jesus przed uczniami swemi, które nie są napisane w księgach tych.
2.WUJEK.1923Wieleć i innych znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są w tych księgach napisane.
3.RAKOW.NTWieleć tedy i innych znamion uczynił Jezus przed uczniami swymi, które nie są napisane w księgach tych.
4.GDAŃSKA.1881Wieleć i innych cudów uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są napisane w tych księgach.
5.GDAŃSKA.2017I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze.
6.SZCZEPAŃSKIWiele też innych jeszcze cudów dokonał Jezus w oczach swych uczniów, których nie zapisano w tej księdze.
7.MARIAWICIWiele i innych znaków czynił Jezus przed obliczem uczniów Swoich, które nie są napisane w tych księgach.
8.GRZYM1936Wiele też i innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie zostały spisane w tej księdze.
9.DĄBR.WUL.1973Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane.
10.DĄBR.GR.1961Wiele też innych jeszcze cudów zdziałał Jezus wobec uczniów, które nie są w tej księdze spisane.
11.TYSIĄCL.WYD5I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
12.BRYTYJKAI wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;
13.POZNAŃSKAJezus dokonał jeszcze wielu innych znaków na oczach swoich uczniów. Nie zostały one zapisane w tej księdze.
14.WARSZ.PRASKAUczynił Jezus jeszcze wiele innych znaków na oczach swoich uczniów. Nie są one zapisane w tej księdze;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Jezus sprawił wiele innych znaków wobec swych uczniów, które nie są opisane w tej księdze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze.
17.TOR.PRZ.I wiele też innych cudownych znaków Jezus uczynił wobec swoich uczniów, które nie są zapisane w tym zwoju.