« Jan 20:30 Ewangelia Jana 20:31 Jan 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale to napisano, abyście wierzyli, że Jesus jest Christus syn Boży, a wierząc abyście mieli żywot w imię jego.
2.WUJEK.1923A te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży: a iżbyście wierząc, żywot mieli w imię jego.
3.RAKOW.NTA te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Christusem onym Synem Bożym, i abyście wierząc, żywot mieli w imię jego.
4.GDAŃSKA.1881Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu.
6.SZCZEPAŃSKITo zaś napisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli żywot w Imię Jego.
7.MARIAWICIA te napisane są, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, i żebyście wierząc żywot mieli w Imię Jego.
8.GRZYM1936A to zostało napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście przez wiarę mieli życie w imię jego.
9.DĄBR.WUL.1973Te zaś spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię jego.
10.DĄBR.GR.1961Te zaś spisane są, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
12.BRYTYJKATe zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.
13.POZNAŃSKATe zaś spisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
14.WARSZ.PRASKAte zaś, ktore są zapisane, znajdują się po to, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli w imię Jego życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś to zostało opisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego Imieniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTe natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu.
17.TOR.PRZ.Ale te są zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, i żebyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.