« Jan 20:28 Ewangelia Jana 20:29 Jan 20:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu Jesus: iżeś mię ujrzał Thomaszu uwierzyłeś. Błodzy którzy nie widziawszy a wierzą.
2.WUJEK.1923Powiedział mu Jezus: Iżeś mię ujrzał, Thomaszu, uwierzyłeś: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
3.RAKOW.NTMówi mu Jezus: Żeś ujźrzał mię, Thomaszu, uwierzyłeś. Szczęśliwi którzy nie widzieli, a uwierzyli.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Jezus: Żeś mię ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś; błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
6.SZCZEPAŃSKIJezus mu rzecze: Żeś Mnie ujrzał, (Tomaszu) uwierzyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
7.MARIAWICIRzekł mu Jezus: Iżeś Mię widział Tomaszu, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
8.GRZYM1936Rzecze mu Jezus: Tomaszu, wierzysz, boś zobaczyli błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, żeś mię ujrzał, Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, żeś mnie ujrzał. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
12.BRYTYJKARzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
13.POZNAŃSKAMówi mu Jezus: - Uwierzyłeś, boś Mnie ujrzał. Szczęśliwi ci, którzy nie ujrzeli, a uwierzyli.
14.WARSZ.PRASKARzekł do niego Jezus: Uwierzyłeś, ponieważ Mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś? Bogaci, którzy nie zobaczyli a uwierzyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział: Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział mu: „Dlatego że mnie widziałeś Tomaszu, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”