« Jan 20:16 Ewangelia Jana 20:17 Jan 20:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jesus: Nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca mego, ale idź do braciej mojej, i rzecz im: wstępuję do ojca mojemu, i ojca waszego, i (do) Boga mojego, i Boga waszego.
2.WUJEK.1923Rzekł jéj Jezus: Nie tykaj się mnie; bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego. Ale idź do braciéj mojéj a powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego.
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Nie tykaj się mnie; abowiemem jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braciej mojej, i powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego, i Ojca waszego, i Boga mego, i Boga waszego.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego.
5.GDAŃSKA.2017Jezus do niej powiedział: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i do mego Boga, i waszego Boga.
6.SZCZEPAŃSKIJezus jej rzecze: Przestań Mię dotykać! albowiem nie wstąpiłem jeszcze do Ojca {mego}; idź raczej do braci moich, i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego.
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Nie tykaj się Mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca Mojego, ale idź do braci Mojej i powiedz im: Wstępuję do Ojca Mojego i Ojca waszego, Boga Mojego i Boga waszego.
8.GRZYM1936Rzecze jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuje do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze jej Jezus: Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego.
10.DĄBR.GR.1961Mówi jej Jezus: Nie dotykaj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Boga mego i Boga waszego.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.
12.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.
13.POZNAŃSKAA Jezus jej mówi: - Nie zatrzymuj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego.
14.WARSZ.PRASKARzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, bo jeszcze nie wróciłem do Ojca. Sama zaś idź do moich braci i powiedz im, że Ja wstępuję do Ojca mojego i waszego Ojca, Boga mojego i waszego Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca; ale idź do moich braci i im powiedz: Wstępuję do mego Ojca i do waszego Ojca mojego Boga oraz waszego Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie trzymaj Mnie już - zwrócił się do niej - bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział do niej: „Nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca; ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, i do Boga mojego i Boga waszego.”