« Jan 20:15 Ewangelia Jana 20:16 Jan 20:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jesus: Marya. Obróciwszy się ona mówi mu: Rabboni co się mówi: Uczycielu.
2.WUJEK.1923Rzekł jéj Jezus: Maryo! Obróciwszy się ona, rzekła mu: Rabboni! (co się wykłada, mistrzu).
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Marya. Obróciwszy się ona mówi mu: Rabboni: co się mówi: Nauczycielu.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Maryjo! Która obróciwszy się, rzekła mu: Rabbuni! co się wykłada: Nauczycielu!
5.GDAŃSKA.2017Jezus powiedział do niej: Mario! A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego: Rabbuni! – co się tłumaczy: Nauczycielu.
6.SZCZEPAŃSKIJezus do niej rzecze: Maryo! - Ona, zwróciwszy się, mówi do Niego <po żydowsku>: Rabboni, to znaczy: Mistrzu!
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Marya. A ona obróciwszy się, rzekła Mu: Rabboni, (co się wykłada: Mistrzu).
8.GRZYM1936Rzecze do niej Jezus: Marja! Ona zaś, obracając się zawołała: Rabboni, to znaczy mistrzu.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze jej Jezus: Mario! Ona zaś obróciwszy się rzecze mu: Rabboni (co znaczy: Nauczycielu)!
10.DĄBR.GR.1961Odrzekł jej Jezus: Mario! Ona, obróciwszy się, rzekła mu: Rabboni! (co znaczy: Nauczycielu).
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus rzekł do niej: Mario! A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: [Mój] Nauczycielu!
12.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu!
13.POZNAŃSKAMówi jej Jezus: - Mario! Ona odwróciwszy się mówi Mu po hebrajsku: - Rabbuni! - To znaczy: Nauczycielu.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Mario. A ona zostawszy odmienioną, mówi mu: Rabbuni, ten nazywany Nauczycielem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMario! - przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku: Rabbuni! co znaczy: Nauczycielu!
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: „Mario!” Ona gdy się obróciła, powiedziała do Niego: Rabbuni! Co wykłada się: Nauczycielu!