« Rzym 1:29 List do Rzymian 1:30 Rzym 1:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bogu mierzione, krzywdziciele, wysoką dumą chłubne, harde, wymyślacze złego, rodzicom nie powolne,
2.WUJEK.1923Obmówce, Bogu przemierzłe, potwarce, pyszne, chlubne, wynalazce złości, rodzicom nieposłuszne,
3.RAKOW.NTZauszniki, obmówce, nienawidzące Boga, potwarce, pyszne, chełpliwe, wynalazce złych rzeczy, rodzicom nie posłuszne,
4.GDAŃSKA.1881Zausznicy, obmówcy, Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni,
5.GDAŃSKA.2017Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
6.JACZEWSKIobmówcami, Bogu przemierzłymi, potwarcami, pysznymi, chlubiącymi się, wynalazcami złości, rodzicom nieposłusznymi,
7.SYMONobmówcy, nienawidzący Boga, oszczercy, pyszni, zuchwali, wynalazcy nowych zbrodni, rodzicom nieposłuszni,
8.MARIAWICIpodszczuwacze, naśmiewcy, Boga nienawidzący, potwarcy, samochwalcy, pyszni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni,
9.DĄBR.WUL.1973Stali się obmówcami, oszczercami, znienawidzonymi przez Boga, kłótliwymi, wyniosłymi, pysznymi, wynalazcami nowych zbrodni, nieposłusznymi rodzicom,
10.DĄBR.GR.1961Stali się obmówcami, oszczercami, nieprzyjaciółmi Boga, pełnymi zuchwalstwa: wyniośli, pyszni, wynalazcy nowych zbrodni, nieposłuszni rodzicom,
11.TYSIĄCL.WYD5oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,
12.BRYTYJKAPotwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni;
13.POZNAŃSKAoszczercy, nienawidzący Boga, zuchwalcy, pyszni, próżni, szukający zła, nieposłuszni rodzicom,
14.WARSZ.PRASKAoszczercami, znienawidzili Boga, popadli w zuchwałość, pychę, chełpliwość. Wymyślali różne zbrodnie, byli nieposłuszni rodzicom,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.obmówców, oszczerców, nienawidzących Boga; zuchwalców, pysznych, samochwalnych, twórców złego, rodzicom nieposłusznych,
16.EIB.BIBLIA.2016.LIToszczerstwa; ludzie nienawidzący Boga, zuchwali, zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom,
17.TOR.PRZ.Oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, hardzi, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy , rodzicom nieposłuszni,