« Rzym 1:28 List do Rzymian 1:29 Rzym 1:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Napełnione wszelkiej niesprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwa, złoczyństwa, pełne zawiści, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów, zauszniki, obmowce,
2.WUJEK.1923Napełnione wszelakiéj niesprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwa, złoczyństwa; pełne zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości; zauszniki,
3.RAKOW.NTNapełnione wszelakiej niesprawiedliwości, złości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa; pełne zazdrości, morderstwa, swaru, zdrady, złych obyczajów;
4.GDAŃSKA.1881Napełnieni będąc wszelakiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów;
5.GDAŃSKA.2017Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
6.JACZEWSKIStali się pełni wszelkiej niegodziwości, złośliwości, porubstwa, łakomstwa, złoczyństwa, zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości; stali się zausznikami,
7.SYMONskąd pełni są wszelkiej niesprawiedliwości, złości, porubstwa, łakomstwa, niegodziwości; pełni zazdrości, mężobójstwa, swarów, zdrady, złośliwości: plotkarze,
8.MARIAWICIA tak pełni są wszelkiej nieprawości, złości, wszeteczeństwa, chciwości i przewrotności, będąc pełni zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złych obyczajów;
9.DĄBR.WUL.1973Pełni też są wszelkiej nieprawości, złości, nieczystości, chciwości, nikczemności, zazdrości, mężobójstwa, niezgody, podstępu, nienawiści.
10.DĄBR.GR.1961Pełni też są wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, zazdrości, mężobójstwa, niezgody, podstępu, złośliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy,
12.BRYTYJKASą oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości;
13.POZNAŃSKAPełni byli wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, przewrotności, chciwości i złości, pełni zazdrości, morderstwa, kłótliwości, zdrady, złośliwości, spotwarzania,
14.WARSZ.PRASKAByli więc pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, niegodziwości, zazdrości, zabójstw, kłótni, podstępu, złośliwości. Stali się potwarcami,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nasycone wszelką niesprawiedliwością, bałwochwalstwem, złośliwością, zachłannością i cierpieniem. Ich, pełnych zawiści, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
16.EIB.BIBLIA.2016.LIToni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa,
17.TOR.PRZ.Będąc pełni wszelkiej niesprawiedliwości, nierządu, niegodziwości, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, kłótliwości, podstępu, złośliwości; plotkarze,