« Rzym 1:30 List do Rzymian 1:31 Rzym 1:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nierozumne, zmow nie trzymające, przyrodzonych nie miłujące, na jednanie niedbające, niemiłosierne.
2.WUJEK.1923Bezrozumne, nie towarzyskie, bez miłości przyrodzonéj, nie przejednani, nie miłosierni,
3.RAKOW.NTBez rozumne, umowy nie trzymające, bez miłości przyrodzonej, nie przejednane, nie miłosierne;
4.GDAŃSKA.1881Bezrozumni, przymierza nie trzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni;
5.GDAŃSKA.2017Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
6.JACZEWSKIbezrozumnymi, nietowarzyskimi, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednanymi, niemiłosiernymi.
7.SYMONbezrozumni, wiarołomni, bez serca, nieprzejednani, niemiłosierni.
8.MARIAWICIniemądrzy, wiarołomni, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani, bez miłosierdzia.
9.DĄBR.WUL.1973bezrozumnymi, nieukładnymi, bez litości, bez pokoju, bez miłosierdzia.
10.DĄBR.GR.1961nieukładni, bez litości, bez miłosierdzia.
11.TYSIĄCL.WYD5bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
12.BRYTYJKANierozumni, niestali, bez serca, bez litości;
13.POZNAŃSKAniemądrzy, wiarołomni, bez serca i bez miłosierdzia.
14.WARSZ.PRASKAjako ludzie nierozumni, chwiejni, bez serca, bez litości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nierozumnych, zdradzieckich, bez serca, nieubłaganych, bez litości;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITnierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni.
17.TOR.PRZ.Nierozumni, niedotrzymujący umów, bez naturalnych rodzinnych uczuć, nieprzejednani i niemiłosierni,