« Jan 21:13 Ewangelia Jana 21:14 Jan 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To już (po) trzecie objawił się Jesus uczniom swym wstawszy zmartwych.
2.WUJEK.1923To już trzeci raz okazał się Jezus uczniom swoim, powstawszy z martwych.
3.RAKOW.NTTen już trzeci raz objawił się Jezus uczniom swym, wzbudzony od umarłych.
4.GDAŃSKA.1881A toć już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim po zmartwychwstaniu.
5.GDAŃSKA.2017To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu.
6.SZCZEPAŃSKITrzeci to już raz po zmartwychwstaniu objawił się Jezus uczniom {swoim}.
7.MARIAWICITo już trzeci raz objawił się Jezus uczniom Swoim po zmartwychwstaniu Swojem.
8.GRZYM1936I tak Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom swoim już po raz trzeci.
9.DĄBR.WUL.1973I tak już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom swoim, odkąd powstał z martwych.
10.DĄBR.GR.1961Tak to już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom, odkąd powstał z martwych.
11.TYSIĄCL.WYD5To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
12.BRYTYJKATrzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych.
13.POZNAŃSKATo już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom po zmartwychwstaniu.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom po swoim zmartwychwstaniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To już trzeci raz Jezus ukazał się swoim uczniom, kiedy podniósł się z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu.
17.TOR.PRZ.To już trzeci raz ukazał się Jezus swoim uczniom jako wzbudzony z martwych.