« Jan 21:14 Ewangelia Jana 21:15 Jan 21:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy tedy obiedwali, mówi Symonowi Piotrowi Jesus: Symonie Johanów, miłujesz(li) mię więcej niż ci? mówi mu: tak panie, ty wiesz iż cię miłuję. Mówi mu: Paś baranki moje.
2.WUJEK.1923Gdy tedy obiad odprawili, rzekł Symonowi Piotrowi Jezus: Symonie Janów! miłujesz mię więcej niźli ci? Rzekł mu: Tak Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje.
3.RAKOW.NTGdy tedy obiedwali, mówi Symonowi Piotrowi Jezus: Symonie Jonaszów, miłujesz mię więcej niźli ci? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Mówi mu: Paś baranki moje.
4.GDAŃSKA.1881A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mię więcej niżeli ci? Rzekł mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paśże baranki moje.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego: Paś moje baranki.
6.SZCZEPAŃSKIGdy więc pośniadali, mówi Jezus do Szymona Piotra: Szymonie Janów, czy miłujesz Mnie więcej, niż ci? - Rzecze Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Mówi doń: Paś baranki moje.
7.MARIAWICIGdy było po obiedzie, rzekł do Szymona Piotra Jezus: Szymonie Janów, miłujesz Mię więcej niźli ci? Rzekł Mu: Owszem, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki Moje.
8.GRZYM1936A gdy się posilili, zapytał Jezus Szymona Piotra: Szymonie Janów, miłujesz mię więcej, niż ci? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś baranki moje.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy się tedy posilili, rzecze Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mię więcej niźli ci? Rzecze mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje.
10.DĄBR.GR.1961Kiedy się tedy posilili, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie więcej niż ci? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje?
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje.
12.BRYTYJKAGdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.
13.POZNAŃSKAKiedy więc zjedli, Jezus mówi do Szymona Piotra: - Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej niż ci? Mówi Mu (Piotr): - Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Mówi mu: - Paś moje baranki.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy już spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy ty miłujesz Mnie bardziej niż ci? Odpowiedział Mu: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy rzekł do niego [Jezus]: Paś baranki moje!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy zjedli, Jezus mówi Szymonowi Piotrowi: Szymonie synu Jony, miłujesz mnie więcej niż ci? Mówi mu: Tak, Panie; ty wiesz, że cię kocham. Mówi mu: Paś moje baranki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: Dbaj o moje jagnięta.
17.TOR.PRZ.Gdy więc spożyli posiłek, Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej niż ci?” Powiedział Mu: Tak jest, Panie! Ty wiesz, że Ciebie kocham. Rzekł więc do niego: „Paś moje jagnięta.”