« Jan 21:12 Ewangelia Jana 21:13 Jan 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto przyjdzie Jesus, i bierze chleb, i daje im, i ryby takież.
2.WUJEK.1923I przyszedł Jezus i wziął chleb, a dawał im, także i rybę.
3.RAKOW.NTPrzychodzi tedy Jezus, i bierze chleb, i daje im, i rybę także.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł Jezus i wziął on chleb, i dał im, także i rybę.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus podszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.
6.SZCZEPAŃSKIJezus więc zbliża się, bierze chleb i podaje im, a podobnież i rybę.
7.MARIAWICII przyszedłszy Jezus, wziął Chleb i dawał im, także i rybę.
8.GRZYM1936A Jezus zbliża się, bierze chleb i daje im, a tak samo i rybę.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus zbliża się, bierze chleb i daje im, a podobnie i rybę.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus zbliża się, bierze chleb i daje im; podobnie i rybę.
11.TYSIĄCL.WYD5A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę.
12.BRYTYJKAA Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę.
13.POZNAŃSKAJezus zaś zbliża się, bierze chleb i podaje im. Tak samo i rybę.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im do jedzenia – podobnie uczynił z rybą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie Jezus przychodzi, bierze chleb i im daje, oraz tak samo rybę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im - podobnie rybę.
17.TOR.PRZ.Więc przyszedł Jezus, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę.