« Jan 20:2 Ewangelia Jana 20:3 Jan 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyszedł przeto Piotr, i iny uczeń, i przyszli do grobu.
2.WUJEK.1923Wyszedł tedy Piotr i on drugi uczeń i przyszli do grobu.
3.RAKOW.NTWyszedł tedy Piotr, i on drugi uczeń, i przyszli do grobu.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedł Piotr i on drugi uczeń, a szli do grobu.
5.GDAŃSKA.2017Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu.
6.SZCZEPAŃSKII wybrał się Piotr i ów drugi uczeń w drogę, i przybyli do grobu.
7.MARIAWICIWyszedł tedy Piotr i on drugi uczeń i przyszli do grobu.
8.GRZYM1936Poszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i przyszli do grobu.
9.DĄBR.WUL.1973Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i przyszli do grobu.
10.DĄBR.GR.1961Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i podążyli do grobowca.
11.TYSIĄCL.WYD5Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.
12.BRYTYJKAWyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu.
13.POZNAŃSKAWyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i szli do grobu.
14.WARSZ.PRASKAWybiegł przeto Piotr i ów drugi uczeń i spieszyli do grobu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wyszedł Piotr oraz ten drugi uczeń, i szli do grobu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu.
17.TOR.PRZ.Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń, i ruszyli do grobowca.