« Jan 20:1 Ewangelia Jana 20:2 Jan 20:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bieży przeto i przyjdzie ku Symonu Piotru, i ku drugiemu uczniowi, którego miłował Jesus, i mówi im: Wzięli pana z grobu, a nie wiemy gdzie ji położyli.
2.WUJEK.1923Biegła tedy i przyszła do Symona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, a rzekła im: Wzięto Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położono.
3.RAKOW.NTBieży tedy i przychodzi do Symona Piotra, i do onego drugiego ucznia, którego miłował Jezus; i mówi im: Wzięto Pana z grobu, a niewiemy kędy go położono.
4.GDAŃSKA.1881I bieżała, a przyszła do Szymona Piotra i do onego drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: Wzięli Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położyli.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała do nich: Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli.
6.SZCZEPAŃSKIBieży przeto i przybywa do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzecze do nich: Zabrano Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie Go położono.
7.MARIAWICIBieżawszy tedy, przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: Wzięli Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie Go położyli.
8.GRZYM1936Pobiegła przeto do Szymona Piotra i do tego ucznia, którego Jezus miłował i rzekła im: Zabrano Pana z grobu a nie wiem, kędy go położono.
9.DĄBR.WUL.1973Pobiegła przeto i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: Zabrano Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położono.
10.DĄBR.GR.1961Biegnie więc i przybywa do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i mówi im: Zabrano Pana z grobu, a nie wiemy, gdzie go położono.
11.TYSIĄCL.WYD5Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.
12.BRYTYJKAPobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli.
13.POZNAŃSKABiegnie więc, przychodzi do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i mówi im: - Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli.
14.WARSZ.PRASKAPobiegła więc, odnalazła Szymona Piotra oraz tego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała im: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc biegnie i przychodzi do Szymona Piotra oraz do tego drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i im mówi: Zabrali Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go położyli.
17.TOR.PRZ.Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i powiedziała im: Wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie Go położyli.