« DzA 25:16 Dzieje Apostolskie 25:17 DzA 25:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy się przeto oni tuż zeszli, odwłoki ni jednej nie czyniąc, nazajutrz zasiadszy na sądzie, kazałem przywieść męża.
2.WUJEK.1923Gdy się tedy tu zeszli, bez żadnéj odwłoki nazajutrz zasiadłszy na sądzie, kazałem przywieść męża.
3.RAKOW.NTGdy się tedy zeszli tu, odwłoki żadnej nie uczyniwszy, nazajutrz usiadszy na stolicy, kazałem przywieść tego męża.
4.GDAŃSKA.1881Gdy się tedy tu zeszli, bez wszelkiej odwłoki nazajutrz zasiadłszy na sądzie, kazałem przywieść tego męża.
5.GDAŃSKA.2017Gdy się tu zebrali, nazajutrz, bez żadnej zwłoki zasiadłem na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego człowieka.
6.JACZEWSKIGdy przeto oskarżyciele przybyli, zaraz nazajutrz zasiadłem na trybunale i rozkazałem go stawić.
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc zeszli się tu, bez żadnej zwłoki dnia następnągo zasiadłem na trybunale i rozkazałem więźnia przywieść.
8.DĄBR.WUL.1973Gdy więc tu niezwłocznie przybyli, zasiadłszy nazajutrz na sądzie, kazałem przyprowadzić tego człowieka.
9.DĄBR.GR.1961Kiedy więc tu przybyli, niezwłocznie zasiadłszy nazajutrz na trybunale, kazałem przyprowadzić tego człowieka.
10.TYSIĄCL.WYD5A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki, nazajutrz, w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka.
11.BRYTYJKAGdy więc przyszli tu ze mną, zasiadłem niezwłocznie nazajutrz na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego męża.
12.POZNAŃSKAGdy więc ze mną przybyli, bez zwłoki rozpocząłem sądy i kazałem przyprowadzić tego człowieka.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś przybyli tu, przystąpiłem natychmiast do przesłuchania, polecając sprowadzić tego człowieka.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy się zeszli, nie spowodowałem żadnej zwłoki i nazajutrz zasiadłem na trybunie, rozkazując, by ten mąż został przyprowadzony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc przyszli tu razem ze mną, niezwłocznie, zaraz następnego dnia, zasiadłem na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego człowieka.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdy więc się tutaj zebrali, ja bez żadnej zwłoki, następnego dnia, gdy siadłem na sędziowskim tronie, rozkazałem, aby ten człowiek został przyprowadzony;