« Jan 19:40 Ewangelia Jana 19:41 Jan 19:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A był na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położon.
2.WUJEK.1923A na miejscu, gdzie był ukrzyżowan, był ogród , a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze żaden nie był położony.
3.RAKOW.NTA był na onym miejscu, gdzie był ukrzyżowan, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze żaden położony nie był.
4.GDAŃSKA.1881A był na onem miejscu, gdzie był ukrzyżowany, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony.
5.GDAŃSKA.2017A na miejscu, gdzie był ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony.
6.SZCZEPAŃSKIA obok miejsca ukrzyżowania był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nikt nie leżał.
7.MARIAWICIA był na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie leżał.
8.GRZYM1936Na miejscu zaś, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w tym ogrodzie grobowiec nowy, w którym jeszcze nikt nie spoczywał.
9.DĄBR.WUL.1973A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony.
10.DĄBR.GR.1961A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony.
11.TYSIĄCL.WYD5A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo.
12.BRYTYJKAA na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony.
13.POZNAŃSKAA w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie zaś nowy grób, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
14.WARSZ.PRASKANa miejscu zaś, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grob; nikogo w nim jeszcze nie pogrzebano.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w miejscu gdzie został ukrzyżowany był ogród, zaś w ogrodzie nowy grobowiec, w którym nikt jeszcze nie był położony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW miejscu zaś, gdzie został ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony.
17.TOR.PRZ.A był w tym miejscu, gdzie Go ukrzyżowano ogród, a w tym ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie został położony.