« Jan 19:41 Ewangelia Jana 19:42 Jan 20:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tam przeto dla gotowania Judskiego, iż blisko był grób, położyli Jezusa.
2.WUJEK.1923Tam tedy, dla przygotowania Żydowskiego, iż grób był blizko, położyli Jezusa.
3.RAKOW.NTTam tedy dla Przygotowania żydowskiego, iż blisko był on grób, położyli Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż tam dla dnia przygotowania żydowskiego, iż on grób był blisko, położyli Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Tam więc położyli Jezusa z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób był blisko.
6.SZCZEPAŃSKITam więc, z powodu żydowskiego »dnia Przygotowania« - bo grób był w pobliżu, - złożono Jezusa.
7.MARIAWICITam tedy z powodu dnia Przygotowania Żydowskiego, że blizko był grób, włożyli Jezusa.
8.GRZYM1936Tam ze względu na żydowski dzień Przygotowania, ponieważ grób był blisko pochowano Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973Tam tedy z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Tam tedy, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania złożyli Jezusa, bo grobowiec był blisko.
11.TYSIĄCL.WYD5Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.
12.BRYTYJKATam więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa.
13.POZNAŃSKATam więc pochowali Jezusa ze względu na żydowski Dzień Przygotowania. Bo grób był blisko.
14.WARSZ.PRASKATam właśnie, ze względu na żydowski dzień przygotowania do szabatu oraz dlatego, że grób był blisko, złożono ciało Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc tam położyli Jezusa, z powodu Przygotowania Żydów, ponieważ grobowiec był blisko.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ grobowiec ten był blisko, a Dzień Przygotowania chylił się ku końcowi, tam właśnie położyli Jezusa.
17.TOR.PRZ.Tam więc, z powodu żydowskiego Dnia Przygotowania, złożono Jezusa, gdyż grobowiec był blisko.