« 2Krn 36:16 2 Księga Kronik 36:17 2Krn 36:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem przywiódł na nie króla Chaldejskiego, i pomordował młodzieńce ich mieczem w domu świątnice swojéj: nie zlitował się nad młodzieńcem i panienką i starcem, ani nad zgrzybiałym nawet: ale wszystkie podał w ręce jego.
2.GDAŃSKA.1881Bo przywiódł na nich króla Chaldejskiego, który pomordował młodzieńców ich mieczem w domu świątnicy ich, a nie przepuścił ani młodzieńcowi ani pannie, starcowi i zgrzybiałemu; wszystkich podał w ręce jego.
3.GDAŃSKA.2017Sprowadził więc na nich króla Chaldejczyków, który zabił mieczem ich młodzieńców w domu ich świątyni, a nie zlitował się nad młodzieńcem ani panną, ani starcem, ani sędziwym. Wydał wszystkich w jego ręce.
4.KRUSZYŃSKITedy pobudził przeciwko nim króla chaldejskiego, który pomordował mieczem ich młodzieńców w domu ich świątyni, nie mając litości nad młodzieńcem ani nad panną, nad starcem, ani zgrzybiałym; Jahwe wszystkich wydał w ręce jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Sprowadził wtedy [Pan] przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. [Bóg] wszystko oddał w jego ręce.
6.BRYTYJKAToteż sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce.
7.POZNAŃSKAPrzywiódł wówczas na nich króla chaldejskiego, który ich wymordował mieczem w obrębie Świątyni, i nie darował młodzieńcowi ani pannie, ani starcowi, ani też podeszłemu wiekiem; wszystkich oddał [Jahwe] w jego ręce.
8.WARSZ.PRASKAWysłał wtedy Jahwe przeciwko nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodych ludzi, gdy byli zebrani w świątyni, nie oszczędzając zresztą nikogo: ani młodzieńców, ani dziewic, ani starców, ani ludzi okrytych siwizną; wszystkich wydał Jahwe w jego ręce.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż sprowadził na nich króla Kasdejczyków, który w budynku ich Świątyni pomordował mieczem ich młodzieńców; a nie przepuścił ani młodzieńcowi ani pannie, starszemu i starcowi; wszystkich podał w jego ręce.
10.EIB.BIBLIA.2016Dlatego Bóg sprowadził na nich króla chaldejskiego i wyciął ich młodzież w miejscach świętych, nie okazał litości ani młodzieńcom, ani dziewicom, ani starcom, ani ludziom w sile wieku - wszystkich wydał w jego rękę.