« Jan 7:28 Ewangelia Jana 7:29 Jan 7:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja lepak znam go, iż od niego jestem, i on mię posłał.
2.WUJEK.1923Ja go znam; bom od niego jest, a on mię posłał.
3.RAKOW.NTA ja znam go; iż od niego jestem, i on mię posłał.
4.GDAŃSKA.1881Lecz go ja znam; bom od niego jest, a on mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKIJa Go znam, bo od Niego jestem, i On Mnie posłał.
7.GRZYM1936A ja go znam, bo od niego pochodzę, a on mnie posłał.
8.DĄBR.WUL.1973Ja go znam, bo od niego jestem i on mię posłał.
9.TYSIĄCL.WYD5Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.
10.BRYTYJKAJa go znam, bo od niego jestem i On mnie posłał.
11.POZNAŃSKAJa Go znam, bo od Niego pochodzę i On Mnie posłał.
12.WARSZ.PRASKAA Ja znam Go, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja Go znam, bo jestem od Niego i On mnie posłał.
14.EIB.BIBLIA.2016Ja Go znam, ponieważ od Niego jestem i właśnie On Mnie posłał.
15.TOR.NOWE.PRZ.A ja znam Go; ponieważ jestem od Niego i On mnie posłał.