« Jan 7:27 Ewangelia Jana 7:28 Jan 7:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zawołał przeto wświątnicy ucząc Jesus, a mówiąc: I mnie znacie, i znacie zkąd jestem, a od siebie nieprzyszedłem, ale jest prawdziwy, który posłał mię, którego wy nie znacie.
2.WUJEK.1923Wołał tedy Jezus w kościele, ucząc a mówiąc: I mnie znacie, i zkądem jest, wiecie, a nie przyszedłem sam od siebie; ale jest prawdziwy, który mię posłał, którego wy nie znacie.
3.RAKOW.NTKrzyczał tedy w kościele ucząc Jezus, i mówiąc: I mnie znacie, i wiecie skąd jestem! A sam od siebie nie przyszedłem, ale jest prawdziwy, który mię posłał, którego wy nie znacie.
4.GDAŃSKA.1881Wołał tedy Jezus w kościele ucząc a mówiąc: I mnie znacie, i skądem jest, wiecie; a nie przyszedłem sam od siebie, ale jest prawdziwy, który mię posłał, którego wy nie znacie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus, nauczając w świątyni, wołał: I znacie mnie, i wiecie, skąd jestem. A ja nie przyszedłem sam od siebie, ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie.
6.SZCZEPAŃSKIJezus przeto, przemawiając i nauczając w świątyni, wołał: I Mnie znacie i skąd jestem, wiecie; Ja przecież od Siebie nie przyszedłem, ale zasługuje na wiarę Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.
7.GRZYM1936A Jezus, nauczając w kościele, wołał: I mnie znacie i skąd jestem, wiecie: wszakże ja nie od siebie przyszedłem; ten, co mię posłał, godzien jest wiary, ale wy go nie znacie.
8.DĄBR.WUL.1973A nauczając w świątyni wołał Jezus: I mnie znacie, i wiecie, skąd jestem, a sam od siebie nie przyszedłem, ale wiary jest godzien ten, który mię posłał, a którego wy nie znacie.
9.TYSIĄCL.WYD5A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.
10.BRYTYJKAWtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc: I znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest Ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie.
11.POZNAŃSKAJezus więc nauczając w świątyni głośno zawołał: - I Mnie znacie, i wiecie, skąd pochodzę. Ale sam od siebie nie przyszedłem. Lecz Ten, który Mnie posłał, a którego wy nie znacie, mówi prawdę.
12.WARSZ.PRASKAJezus zaś nauczając w świątyni wołał: Znacie Mnie i wiecie, skąd jestem. Lecz Ja nie przyszedłem do was z własnej woli. Samą Prawdą jest Ten, który Mnie posłał, ale wy Go nie znacie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus zawołał w Świątyni, ucząc i mówiąc: Więc mnie znacie oraz wiecie skąd jestem; a nie przyszedłem sam od siebie, ale godny jest zaufania Ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie.
14.EIB.BIBLIA.2016Tymczasem Jezus, ucząc w świątyni, zawołał: Znacie Mnie i wiecie, skąd jestem, a jednak nie przyszedłem posłany przez siebie samego. Lecz wiarygodny jest Ten, który Mnie posłał i którego wy nie znacie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jezus więc wołał w świątyni, nauczając i głosząc: I mnie znacie, i wiecie, skąd jestem, a nie przyszedłem posłany przez samego siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie!