« 1Pio 2:4 1 List Piotra 2:5 1Pio 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I sami się jako kamienie żywe budujcie, dom duchowny, offiarowanie święte, przynosić duchowne offiary, przyjemne Bogu przez Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923I wy jako żywe kamienie na nim się budujcie w dom duchowny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTI sami jako kamienie żywiące, budujcie się domem duchownym, ofiarownictwem świętym, ku przynoszeniu ofiar duchownych, przyjemnych Bogu przez Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIi na podobieństwo tegoż Kamienia urabiajcie się, abyście się stali jego domem duchownym; i jako poświęceni Bogu kapłani złóżcie mu w ofierze swoje dusze, które on przyjmie, gdy mu je przez Jezusa Chrystusa zaofiarujecie.
7.DĄBR.WUL.1973i wy sami jako żywe kamienie wesprzecie się na nim, wchodząc w skład domu duchowego, świętego kapłaństwa dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
8.DĄBR.GR.1961i wy sami – niby żywe kamienie – wznosicie się jak budowla, wchodząc w skład domu duchowego dla sprawowania świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
9.TYSIĄCL.WYD5wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
10.BRYTYJKAI wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
11.POZNAŃSKAsami również jak żywe kamienie budujcie swój dom duchowy, święte kapłaństwo, aby przez Jezusa Chrystusa składać ofiary duchowe, miłe Bogu!
12.WARSZ.PRASKAWy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię, staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe, miłe Bogu ofiary.
13.KALETAA sami jako kamień będąc, jesteście_nadbudowywani [w] dom ducha, w kapłaństwo święte, [ku] ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wy sami jak żyjące odłamki Skały jesteście układani na duchową siedzibę, święte kapłaństwo; by z powodu Jezusa Chrystusa przynieść duchowe ofiary, godne przyjęcia przez Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITwówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynosić Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary.