« 1Pio 2:3 1 List Piotra 2:4 1Pio 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Do którego przychodząc kamienia żywego, od ludzi jednak zbrakowanego, lecz u Boga wybranego i drogiego.
2.WUJEK.1923Do którego przystąpiwszy, kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i uczczonego,
3.RAKOW.NTDo którego przystępując, kamienia żywiącego, od ludzić odrzuconego, lecz od Boga wybranego, kosztownego;
4.GDAŃSKA.1881Do którego przystępując, do kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego,
5.GDAŃSKA.2017Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego;
6.JACZEWSKIPrzystąpcież tedy do tego żywego Kamienia, przez ludzi wzgardzonego, ale przez Boga umiłowanego i czcią otoczonego;
7.DĄBR.WUL.1973Zbliżając się do niego, będącego żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale wybranym i cenionym przez Boga,
8.DĄBR.GR.1961Zbliżając się do niego, będącego żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale wybranym i cenionym przez Boga,
9.TYSIĄCL.WYD5Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym,
10.BRYTYJKAPrzystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
11.POZNAŃSKAPrzystępując do Niego, do żywego Kamienia, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i okrytego chwałą,
12.WARSZ.PRASKATak więc przybliżcie się do Tego, który jest żywym kamieniem. Ludzie odrzucili go co prawda, lecz jest to kamień wybrany i drogocenny dla Boga.
13.KALETADo którego przystępując, [do] kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego, kosztownego,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do niego się zbliżajcie, do żyjącego odłamu Skały, który wprawdzie jest odrzucony przez ludzi, ale przed Bogiem pozostaje wybrany oraz cenny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zbliżacie się do Niego, Żywego Kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny,
16.TOR.NOWE.PRZ.Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale u Boga wybranego i kosztownego,