« 1Pio 2:23 1 List Piotra 2:24 1Pio 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który grzechy nasze sam nosił na ciele swym na drzewo, abychmy grzechów zbywszy, sprawiedliwości żyli; którego bliznami zleczeni jesteście.
2.WUJEK.1923Który sam na ciele swem grzechy nasze nosił na drzewie, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości; którego sinością jesteście uleczeni.
3.RAKOW.NTKtóry grzechy nasze sam odniósł na ciele swoim na drzewo; abyśmy grzechom umarszy, sprawiedliwości żyli; którego siniałością jegoż uleczeni jesteście.
4.GDAŃSKA.1881Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego sinością uzdrowieni jesteście.
5.GDAŃSKA.2017On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.
6.JACZEWSKIGrzechy nasze wziął on na swe ciało i zawiesił je na drzewie, abyśmy umarli dla grzechu, a żyli dla niego. Ranami swemi uzdrowił on was.
7.DĄBR.WUL.1973On sam w ciele swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż, abyśmy umarłszy dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, gdyż przez mękę jego zostaliście uleczeni.
8.DĄBR.GR.1961On sam w ciele swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż, abyśmy umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Krwią ran jego zostaliście uleczeni.
9.TYSIĄCL.WYD5On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - [krwią] Jego ran zostaliście uzdrowieni.
10.BRYTYJKAOn grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.
11.POZNAŃSKAOn na swoich ramionach wyniósł nasze grzechy na drzewo (krzyża), abyśmy umarłszy dla grzechu żyli dla świętości! Jego to ranami zostaliście uzdrowieni.
12.WARSZ.PRASKAW swoim własnym ciele poniósł nasze grzechy na drzewo [krzyża], byśmy już obumarli grzechowi, a żyli tylko dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uleczeni.
13.KALETAKtóry grzechy nasze sam zaniósł [w] ciele swoim na drzewo, abyśmy grzechom obumarłszy, sprawiedliwości żyli, którego sinością uzdrowieni_jesteście.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On, na swym ciele dźwignął na drzewo nasze grzechy, abyśmy odsunęli się od grzechów i będąc uzdrowieni jego śladem uderzenia, mogli żyć dla sprawiedliwości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości - Jego sińcami zostaliście uleczeni.
16.TOR.NOWE.PRZ.On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy jako umarli grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły was.