« 1Pio 2:22 1 List Piotra 2:23 1Pio 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który złajan nie odłaiwał, cierpiąc niegroził, lecz poruczał sądzącemu sprawiedliwie.
2.WUJEK.1923Który, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył: gdy cierpiał, nie groził, lecz się podawał niesprawiedliwie sądzącemu;
3.RAKOW.NTKtóry złajany będąc, nie odłajał; cierpiąc, nie groził; ale oddawał rzecz swoję onemu, który sądzi sprawiedliwie.
4.GDAŃSKA.1881Któremu gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi.
5.GDAŃSKA.2017Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie.
6.JACZEWSKIGdy mu złorzeczono, on nie złorzeczył; gdy cierpiał, o odwecie nie myślał, lecz owszem poddawał się niesprawiedliwemu sędziemu.
7.DĄBR.WUL.1973Gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie wygrażał się, ale poddawał się sądzącemu niesprawiedliwie.
8.DĄBR.GR.1961Kiedy mu złorzeczono, nie złorzeczył, kiedy cierpiał, nie wygrażał się, ale powierzał się temu, który sądzi sprawiedliwie.
9.TYSIĄCL.WYD5On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie.
10.BRYTYJKAOn, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;
11.POZNAŃSKAGdy Mu złorzeczono, nie odpłacał złorzeczeniem, cierpiąc nie odgrażał się, zawierzywszy Temu, który sądzi sprawiedliwie.
12.WARSZ.PRASKANie odpłacał złorzeczeniem, gdy Mu złorzeczono, nie odgrażał się, kiedy musiał cierpieć, lecz z całym poddaniem się słuchał Tego, który sądzi sprawiedliwie.
13.KALETAKtóry, gdy_mu_złorzeczono, nie złorzeczył; cierpiąc, nie groził, poruczył zaś [temu, który] sądzi sprawiedliwie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy on jest znieważany nawzajem nie znieważa, cierpiąc nie grozi, ale pozostawia to Temu, co sprawiedliwie sądzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn, gdy Mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał - nie groził. Raczej powierzał się Temu, który rozstrzyga sprawiedliwie.
16.TOR.NOWE.PRZ.On, gdy Mu złorzeczono, nie odwzajemniał się złorzeczeniem, gdy cierpiał nie groził, ale powierzał się Temu, który sprawiedliwie sądzi,