« 2Pio 3:15 2 List Piotra 3:16 2Pio 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako i we wszech liściech, mówiąc wnich o tych to, w których są niektóre (rzeczy) trudne rozumowi, które nie uczeni i niestateczni kręcą, jako i ine pisma, ku własnemu swemu zatraceniu.
2.WUJEK.1923Jako i we wszystkich liściech, o tem w nich mówiąc: w których są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieuczeni i niestateczni wykręcają, jako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.
3.RAKOW.NTJako i we wszytkich liściech, mówiąc w nich o tych rzeczach; w których są trudne ku wyrozumieniu niektóre rzeczy, które nieumiejętni i nieutwierdzeni wykrącają, jako i inne Pisma, ku własnemu swemu zginieniu.
4.GDAŃSKA.1881Jako i we wszystkich listach swoich mówiąc o tych rzeczach, między któremi są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu.
5.GDAŃSKA.2017Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
6.JACZEWSKIWe wszystkich swych listach, gdzie tylko była ku temu sposobność, mówi on o tem. W listach tych jest wiele rzeczy trudnych do zrozumienia i dlatego tak listy one jako i inne Pisma ludzie ciemni i niestali w wierze psują i na swą zgubę tłumaczą.
7.DĄBR.WUL.1973jak to zresztą czyni we wszystkich listach, w których są pewne myśli trudne do zrozumienia, a które ludzie nieuczeni i niestateczni paczą, podobnie jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę.
8.DĄBR.GR.1961jak to zresztą czyni we wszystkich listach, w których są pewne myśli trudne do zrozumienia, a które ludzie nieuczeni i niestateczni zniekształcają, podobnie jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę.
9.TYSIĄCL.WYD5jak też we wszystkich [innych] listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.
10.BRYTYJKATak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.
11.POZNAŃSKAPisze też o tym i we wszystkich listach. Są w nich pewne sprawy trudne do zrozumienia, które niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają na własną swoją zgubę, podobnie jak inne Pisma.
12.WARSZ.PRASKAoraz w pozostałych swoich listach zajmujących się tą sprawą. Są tam – przyznać trzeba – również rzeczy trudne do zrozumienia. Ludzie niedostatecznie przygotowani i nie utwierdzeni w wierze, pojmując je – podobnie zresztą jak inne pisma – w sposób niewłaściwy, tym samym ściągają na siebie wieczną zagładę.
13.KALETAJako i we wszystkich listach, mówiąc w nich o tych [rzeczach], między którymi są trudne_ku_wyrozumieniu [rzeczy] niektóre, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma, ku własnemu swemu zatraceniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie jak pisał we wszystkich listach, mówiąc w nich o tych sprawach, w których są pewne, trudne do zrozumienia rzeczy. Te, jak i pozostałe Pisma, nieuki oraz niestali ludzie przekręcają na swoją zgubę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITjak i w tych wszystkich listach, gdzie się na ten temat wypowiada. Porusza on w nich pewne trudne do zrozumienia sprawy. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je - podobnie zresztą jak inne Pisma - na swoją własną zgubę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak i we wszystkich swoich listach, gdzie o tym w nich mówi; są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które nienauczeni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i pozostałe Pisma, na swoją własną zgubę.