« 2Pio 3:16 2 List Piotra 3:17 2Pio 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy przeto namilszy (bracia) wprzód wiedząc ostrzegajcie się, abyście niezbożnych błędem zwiedzieni, nie wypadli z swej stateczności.
2.WUJEK.1923Wy tedy, bracia! wiedząc przedtem, strzeżcie, abyście zwiedzieni błędem głupich, nie wypadli z własnéj stateczności;
3.RAKOW.NTWy tedy moi mili! wiedząc to przedtym, strzeżcie się, abyście, będąc onych sprośników błędem społu zwiedzieni, nie wypadli z własnego utwierdzenia.
4.GDAŃSKA.1881Wy tedy, najmilsi! wiedząc to przedtem; strzeżcie się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni i nie wypadli z waszej stateczności;
5.GDAŃSKA.2017Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości.
6.JACZEWSKIWy tedy, bracia, wiedząc o tem, pamiętajcie, byście nie poszli za błędnemi wskazówkami nierozumnych ludzi i nie utracili swej wiary,
7.DĄBR.WUL.1973Wy tedy, bracia, wiedząc o tym z góry, wystrzegajcie się, abyście wciągnięci w błędy szalonych nie utracili własnej stateczności.
8.DĄBR.GR.1961Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym z góry, wystrzegajcie się, abyście wciągnięci w błędy bezbożnych nie utracili własnej stateczności.
9.TYSIĄCL.WYD5Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.
10.BRYTYJKAWy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.
11.POZNAŃSKAWy natomiast, umiłowani, wiedząc już o tym, strzeżcie się, abyście nie dali się uwieść błędom ludzi bezbożnych i zachowali swą stałość.
12.WARSZ.PRASKAWy, najmilsi, wiedząc już wcześniej o tym, dokładajcie wszelkich starań, by nie dać uwieść się błędom bezbożników i doprowadzić ze stałości do upadku.
13.KALETAWy tedy, najmilsi, [to] wiedząc_przedtem, strzeżcie_się, abyście niezbożników błędem będąc_zwiedzeni, nie wypadli [z] waszej stateczności;
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wy, umiłowani wiedząc to wcześniej strzeżcie się, abyście nie zostali wyprowadzeni na manowce występującym szaleństwem oraz nie stracili swojej stałości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wy więc, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście wyprowadzeni na manowce błędem nieprawych, nie wypadli z własnego mocnego stanowiska;