« Heb 2:8 List do Hebrajczyków 2:9 Heb 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mało też co mimo anioły umniejszonego baczymy Jesusa, prze utrapienie śmierci sławą i czcią jako wieńcem ozdobionego, aby łaską Bożą za wszech pokuszał śmierci.
2.WUJEK.1923Lecz tego, który mało co niźli Aniołowie umniejszony jest, widzimy Jezusa dla męki smierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożéj za wszystkie śmierci skosztował.
3.RAKOW.NTA onego który maluczko co niż Aniołowie umniejszony jest, widzimy Jezusa, dla ucierpienia śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za każdego skosztował śmierci.
4.GDAŃSKA.1881Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował.
5.GDAŃSKA.2017Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.
6.JACZEWSKImy przecież, oświeceni wiarą, wiemy, iż ten Syn Boży po przyjęciu ciała ludzkiego stał się wprawdzie niższym cokolwiek od aniołów, i jako człowiek cierpiał i umarł z łaski Boskiej za wszystkich; lecz za to teraz w ciele ludzkiem czcią i chwalą ukorowanym został.
7.SYMONŻeby mu jednak już teraz wszystko poddanem było, tegoć jeszcze nie widzimy: ale to już widzimy, iż ten Jezus, który, aby ze zmiłowania Bożego mógł kosztować śmierci, stał się był nieco mniejszym od aniołów, za śmierć, którą wycierpiał, uwieńczony jest dzisiaj czcią i chwałą.
8.DĄBR.WUL.1973Natomiast widzimy tego, który po to, by z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci, stał się nieco mniejszy od aniołów, tj. Jezusa, za mękę śmierci uwieńczonego chwałą i czcią.
9.DĄBR.GR.1961Natomiast widzimy, że ten, który po to, żeby z łaski Bożej za każdego (człowieka) poniósł śmierć, stał się nieco mniejszym od aniołów, tj. Jezus, za mękę śmierci uwieńczony chwałą i czcią.
10.TYSIĄCL.WYD5Widzimy natomiast Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego [człowieka].
11.BRYTYJKAWidzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
12.POZNAŃSKAOwym zaś "niewiele mniejszym od aniołów" jest, jak widzimy, Jezus przez śmierć męczeńską "chwałą i czcią uwieńczony", skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł.
13.WARSZ.PRASKAAle już teraz widzimy, że Jezus, który przez krótki czas był niższym od aniołów, został obdarzony chwałą i czcią z powodu wszystkiego, co wycierpiał aż do śmierci, i że – dzięki łaskawości Boga względem nas – zechciał umrzeć dla naszego zbawienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezusa, jakoś krótko uczynionego mniejszym od aniołów, widzimy uwieńczonego czcią i chwałą pośród nieszczęścia śmierci, aby z łaski Boga, za każdego doświadczył śmierci.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWidzimy raczej Tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów - Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci - po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale widzimy Tego, który na krótko uczyniony jest mniejszym od aniołów, Jezusa, który przez cierpienie śmierci został ukoronowany chwałą i czcią, aby dzięki łasce Boga za każdego skosztował śmierci.