« Jan 21:23 Ewangelia Jana 21:24 Jan 21:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten jest uczeń świadczący o tych (sprawach) i napisał to, a wiemy że prawdziwe jest świadectwo jego.
2.WUJEK.1923Ten jest ów uczeń, który daje świadectwo o tem i to napisał: a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego.
3.RAKOW.NTTen jest uczeń, który świadczy o tych rzeczach, i napisał te rzeczy; a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego.
4.GDAŃSKA.1881Tenci jest on uczeń, który świadczy o tem, i to napisał; a wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego.
5.GDAŃSKA.2017To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe.
6.SZCZEPAŃSKIOwym właśnie uczniem jest ten, który o tych rzeczach świadczy, i który je spisał, - a wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe.
7.MARIAWICITen ci to jest uczeń, który daje świadectwo o tych rzeczach i napisał je. I wiemy, że prawdziwe jest świadectwo jego.
8.GRZYM1936I ten właśnie uczeń świadczy o tem i pisze, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
9.DĄBR.WUL.1973I właśnie ów uczeń daje świadectwo o tym, i napisał to, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
10.DĄBR.GR.1961I właśnie ów uczeń daje świadectwo o tym i napisał to, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
12.BRYTYJKAA to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał; a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
13.POZNAŃSKATo jest właśnie ten uczeń, który daje świadectwo i który spisał. I wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe.
14.WARSZ.PRASKAOtóż uczniem owym jest ten, który daje świadectwo o tych wszystkich, opisanych przez niego sprawach. Wiemy też, że jego świadectwo jest prawdziwe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten jest tym uczniem, który świadczy odnośnie owych spraw oraz tym, co je opisał; a wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUczniem, o którym mowa, jest piszący tę księgę. On jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo jest - jak wiemy - wiarygodne.
17.TOR.PRZ.A to jest uczeń, który świadczy o tym, i który to napisał; a wiemy, że prawdziwe jest jego świadectwo.