« Jan 21:24 Ewangelia Jana 21:25 DzA 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jest lepak i inych wiele (rzeczy) które uczynił Jesus, które jeśliby po jednej pisać, i sam świat, tuszę nie objąłby napisanych ksiąg. Koniec.
2.WUJEK.1923A jest i innych wiele rzeczy, które uczynił Jezus, które gdyby się z osobna pisały, tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, któreby się pisać miały.
3.RAKOW.NTA jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus; które gdyby się spisały pojedynkiem, i sam, tuszę, świat nie ogarnąłby napisanych ksiąg, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Jest też jeszcze i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus; które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, które by napisane były. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Amen.
6.SZCZEPAŃSKIWiele też innych rzeczy zdziałał Jezus; ale mniemam, że gdyby chciano je opisywać szczegółowo, to nawet [sam] świat nie zdołałby objąć ksiąg, któreby napisać należało. {Amen}.
7.MARIAWICIA jest wiele innych rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby chciano opisać każdą zosobna, mniemam, że ani sam świat nie mógłby w sobie zamknąć tych ksiąg, któreby miały być napisane.
8.GRZYM1936A nadto wiele innych rzeczy uczynił Jezus, które, gdyby się w szczegółach opisać chciało, sądzę, że i sam świat nie pomieściłby ksiąg, któreby się pisać miało.
9.DĄBR.WUL.1973Wiele też innych rzeczy uczynił Jezus, ale gdyby każdą z nich opisywać, to myślę, że nie pomieściłby świat cały ksiąg, które by się miało napisać.
10.DĄBR.GR.1961Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, ale gdyby każdą z nich opisywać, to myślę, że ksiąg, które by się miało napisać nie pomieściłby cały świat.
11.TYSIĄCL.WYD5Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
12.BRYTYJKAWiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.
13.POZNAŃSKAJezus dokonał jeszcze wielu innych rzeczy. Gdyby je chciano opisać, każdą z nich, to sądzę, że (cały) świat nie pomieściłby ksiąg, które by zostały napisane.
14.WARSZ.PRASKAJest nadto wiele innych rzeczy dokonanych przez Jezusa. Gdyby ktoś chciał je wszystkie spisać szczegółowo, to cały świat, jak sądzę, nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by przy tym napisać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale są i inne, liczne rzeczy, które uczynił Jezus; które gdyby zostały spisane w jednym czasie, przypuszczam, że i sam świat nie pomieściłby spisanych ksiąg. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat.
17.TOR.PRZ.Jest jeszcze wiele innych licznych rzeczy , które uczynił Jezus, które gdyby miały zostać spisane jedne po drugich, to sądzę, że i cały świat nie zmieściłby zwojów spisanych o tym . Amen.