« Jan 20:9 Ewangelia Jana 20:10 Jan 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odeszli przeto zaś uczniowie do siebie.
2.WUJEK.1923Odeszli tedy zasię uczniowie do siebie.
3.RAKOW.NTOdeszli tedy zasię do swoich uczniowie.
4.GDAŃSKA.1881I odeszli zaś oni uczniowie do domu.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy uczniowie powrócili do domu.
6.SZCZEPAŃSKII odeszli znowu uczniowie do siebie.
7.MARIAWICIOdeszli tedy uczniowie znowu do siebie.
8.GRZYM1936I wrócili do domu obaj uczniowie.
9.DĄBR.WUL.1973Odeszli tedy uczniowie znowu do siebie.
10.DĄBR.GR.1961Wrócili tedy uczniowie znowu do siebie.
11.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.
12.BRYTYJKAOdeszli więc znowu uczniowie do domu.
13.POZNAŃSKAPotem uczniowie odeszli do domu.
14.WARSZ.PRASKAPotem uczniowie znów wrócili do siebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uczniowie odeszli z powrotem do siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObaj zatem wrócili do siebie.
17.TOR.PRZ.I odeszli więc ponownie uczniowie do siebie.