« Jan 20:8 Ewangelia Jana 20:9 Jan 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeszcze nie wiedzieli pisma, że mu trzeba było zmartwych wstać.
2.WUJEK.1923Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, iż potrzeba było, aby on wstał zmartwych.
3.RAKOW.NTAbowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, iż było potrzeba jemu z martwych wstać.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, iż miał zmartwychwstać.
5.GDAŃSKA.2017Jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, że miał zmartwychwstać.
6.SZCZEPAŃSKINie rozumieli bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba (było), aby On zmartwychpowstał.
7.MARIAWICIAlbowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że miał zmartwychwstać.
8.GRZYM1936Nie rozumieli bowiem jeszcze Pisma, iż miał zmartwychwstać.
9.DĄBR.WUL.1973Nie rozumieli bowiem jeszcze Pisma, że trzeba było, aby on powstał z martwych.
10.DĄBR.GR.1961Jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, że trzeba było, aby on powstał z martwych.
11.TYSIĄCL.WYD5Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.
12.BRYTYJKAAlbowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych.
13.POZNAŃSKAJeszcze bowiem nie rozumieli Pisma (które mówi), że On ma powstać z martwych.
14.WARSZ.PRASKADotąd bowiem nie rozumieli Pisma, które mówi o tym, że On miał zmartwychwstać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem jeszcze nie znali Pisma, że jest mu konieczne powstać z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych.
17.TOR.PRZ.Jeszcze bowiem nie zrozumieli Pisma, że On musi powstać z martwych.