« Mat 17:19 Ewangelia Mateusza 17:20 Mat 17:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł im: Prze niewiarę waszę. Prawdziwie bo mówię wam. Jeślibyście mieli wiarę jako ziarno gorczyce, rzeczecie górze tej: Przestąp ztąd do onąd (tedy) przejdzie; i nic niemożnego nie będzie wam.
2.WUJEK.1923Rzekł im Jezus: Dla niedowiarstwa waszego; bo wam zaprawdę powiadam: Będziecieli mieć wiarę, jako ziarno gorczyczne, rzeczecie téj górze: Przejdź ztąd ondzie, a przejdzie, i nic niepodobnego wam nie będzie.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł im: Dla niedowiarstwa waszego; Amen bowiem powiedam wam: Byście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, rzeczecie górze tej, przejdzi sstąd ondzie, i przejdzie; i nic nie możnego wam nie będzie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz Jezus rzekł do nich: Dla niedowiarstwa waszego; zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeźlibyście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze: Przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożebnego wam nie będzie.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im Jezus: Dla niedowiarstwa waszego. Albowiem zaprawdę powiadam wam: Będziecie mieć wiarę jako ziarno gorczyczne, rzeczecie tej górze przejdzij ztąd dotąd, a przejdzie, i nic niepodobnego wam nie będzie.
7.SZCZEPAŃSKI{Jezus} <zaś> odpowiedział im: Z powodu niewiary waszej; bo zaprawdę powiadam wam: gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, moglibyście powiedzieć tej górze: przenieś się stąd tam dotąd - i przeniosłaby się. Nic też nie byłoby dla was niemożliwe.
8.MARIAWICIRzekł im Jezus: Z powodu niedowiarstwa waszego. Albowiem zaprawdę, powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczyczne, rzeczecie tej górze: przejdź stąd tam, a przejdzie, – i nic nie będzie dla was niemożliwego.
9.GRZYM1936(17:19) A Jezus im na to: Dla waszego niedowiarstwa, bo powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczyczne i powiecie tej górze: Przejdź stąd tam, przejdzie, a nic nie będzie wam niemożliwe.
10.DĄBR.WUL.1973(17:19) Rzekł im: Dla niewiary waszej. Zaprawdę bowiem powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczycy, rzeklibyście tej górze: Przejdź stąd tam, a przejdzie, i nic nie będzie dla was niemożliwe.
11.DĄBR.GR.1961A on mówi im: Dla niewiary waszej. Zaprawdę bowiem powiadam wam, gdybyście mieli wiarę wielkości ziarnka gorczycy, rzeklibyście tej górze: Przejdź stąd tam, a przejdzie, i nic nie będzie dla was niemożliwe.
12.TYSIĄCL.WYD5On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.
13.BRYTYJKAA On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie.
14.POZNAŃSKAOn zaś im mówi: - Z powodu waszej słabej wiary. Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, a powiecie tej górze: Przesuń się tam - to się przesunie, i nie ma rzeczy, która byłaby dla was niemożliwa.
15.WARSZ.PRASKABo macie mało wiary – odpowiedział im. – Zaprawdę mówię wam, jeśli będziecie mieli wiarę tak dużą jak ziarno gorczycy, to powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam – i przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. {
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus do nich powiedział: Z powodu waszego niedowiarstwa. Zaprawdę, bowiem, powiadam wam, że jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a się przeniesie; i nic nie będzie dla was niemożliwe.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ powodu waszej małej wiary - wyjaśnił. - Zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: Przenieś się stąd tam - przeniesie się. Nic nie byłoby dla was niemożliwe.
18.TOR.PRZ.A Jezus powiedział do nich: „Z powodu waszej niewiary; zaprawdę bowiem mówię wam: Jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, i przeniesie się, a nic nie będzie dla was niemożliwe.”