« Mat 17:18 Ewangelia Mateusza 17:19 Mat 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno rzekli: Przeczmy niemogli wyrzucić go?
2.WUJEK.1923Tedy przystąpili uczniowie do Jezusa osobno i rzekli: Czemuśmy go my wyrzucić nie mogli?
3.RAKOW.NTTedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa z osobna, rzekli: Dla czegośmy my go nie mogli wyrzucić?
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu: Czemużeśmy go my wygnać nie mogli?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy uczniowie, podszedłszy do Jezusa, zapytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić?
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy przyszedłszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli: Czemużeśmy go my wyrzucić nie mogli?
7.SZCZEPAŃSKIWtedy uczniowie przystąpili do Jezusa na osobności, i powiedzieli: Dlaczegóż my nie mogliśmy go wyrzucić?
8.MARIAWICIWtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i rzekli: Czemuśmy go my wyrzucić nie mogli?
9.GRZYM1936(17:18) Co widząc uczniowie, wzięli Jezusa na stronę i zapytali: A dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
10.DĄBR.WUL.1973(17:18) Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa potajemnie i powiedzieli: Dlaczego to my nie mogliśmy go wypędzić?
11.DĄBR.GR.1961Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego to my nie mogliśmy go wypędzić?
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?
13.BRYTYJKAWtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?
14.POZNAŃSKAWtedy uczniowie na osobności zapytali Jezusa: - Dlaczegoż to my nie mogliśmy go wyrzucić?
15.WARSZ.PRASKAWówczas zbliżyli się do Jezusa uczniowie i spytali Go na osobności: Dlaczego myśmy nie mogli go wyrzucić?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy uczniowie podeszli na osobności do Jezusa i powiedzieli: Czemu my nie mogliśmy go wyrzucić?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNa osobności natomiast podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali: Dlaczego my nie byliśmy w stanie wypędzić demona?
18.TOR.PRZ.Wtedy podeszli na osobności uczniowie do Jezusa i powiedzieli do Niego: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?