« Mat 17:17 Ewangelia Mateusza 17:18 Mat 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zagroził mu Jezus. I wyszedł od niego czart, a zdrowo było pacholę od godziny onej.
2.WUJEK.1923I sfukał go Jezus, a wyszedł od niego czart, i uzdrowione jest pacholę od onéj godziny.
3.RAKOW.NTI zfukał go Jezus, i wyszedł z niego czart; i uzdrowione jest dziecię od godziny onej.
4.GDAŃSKA.1881I zgromił onego dyjabła Jezus; i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on młodzieniec od onejże godziny.
5.GDAŃSKA.2017I zgromił Jezus tego demona, i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI zgromił go Jezus, a wyszedłszy z niego czart, i uzdrowione jest pachole od onej godziny.
7.SZCZEPAŃSKIPoczem Jezus zgromił go, a szatan zeń wyszedł, i od tej godziny pacholę ozdrowiało.
8.MARIAWICII zgromił go Jezus, i natychmiast wyszło od niego dyabelstwo, i uzdrowione zostało pacholę od onej godziny.
9.GRZYM1936(17:17) I wykrzyczał Jezus złego ducha, tak iż wyszedł z chłopięcia i odtąd był zdrowy.
10.DĄBR.WUL.1973(17:17) I zgromił go Jezus, a szatan opuścił go i uzdrowiony był chłopiec onej godziny.
11.DĄBR.GR.1961I zgromił go Jezus, a szatan opuścił go i uzdrowiony był chłopiec w owej godzinie.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie.
13.BRYTYJKAI zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny.
14.POZNAŃSKAJezus nakazał mu surowo (wyjść z chłopca) i czart wyszedł z niego. I od tej chwili chłopiec był zdrowy.
15.WARSZ.PRASKAI zagroził mu Jezus, i wyszedł demon z chłopca, który od tej chwili był zdrów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jezus w nim zgromił, więc demon wyszedł z niego, a młodzieniec został uzdrowiony od tej godziny.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy to uczyniono, Jezus skarcił demona i ten wyszedł. Od tej pory chłopiec był zdrowy.
18.TOR.PRZ.I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny.