Odpowiadasz na:

  • ~Krzysztof2 lata temu
  • Przesyłam Psalm 51 w tłumaczeniu M Skwarnickiego, pobrany ze strony: https://brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3?id=1&nr=056 Tekst jest niemal identyczny z tekstem zawartym w książce "Psałterz przekład Marek Skwarnicki, Calvarianum 1990" Psalm 51 Błaganie pokutnika 1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. 2. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. 3. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. 4. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. 5. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka. 6. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. 7. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 8. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś. 9. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia. 10. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. 11. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 12. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 13. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. 14. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, † Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. 15. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 16. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. 17. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 18. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. 19. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
 

Zostaw odpowiedź

Odpowiedź: 


Podpis:     
Przepisz kod: