Odpowiadasz na:

  • ~Michał5 lat temu
  • Skoro w czasach Jezusa nie używano już języka hebrajskiego a jedynie aramejskiego,greki i w mniejszym stopniu łaciny to po co niby napisano Ewangelię Mateusza w języku hebrajskim? Uczeni są zgodni że Żydzi w czasach Jezusa nie używali już języka hebrajskiego. Poza tym Ewangelia Mateusza nie posiada cech przekładu i wygląda na dzieło od razu napisane po grecku. Grecki tak bardzo różni się od języków semickich, że w przypadku przekładów pozostają zauważalne ślady. Wszystko wskazuje na to że została ona napisana przez aramejskojęzycznego Żyda z Izraela z I wieku za pośrednictwem greckojęzycznego tłumacza który pisał tą Ewangelię od razu po grecku lub sam apostoł Mateusz znał dobrze grekę bo był poborcą podatków. Podejrzewam też że została napisana dle hellenistycznych-(greckojęzycznych) Żydów z diaspory. Jeśli jednak faktycznie jej hebrajszczyzna pochodzi z pierwszych IV wieków n.e ( jak twierdzi George Howard) to uważam że albo sam rabin Szem Tob wprowadził do niej drobne zmiany aby usunąć Boskość Jezusa albo powstała ona w środowisku heretyckiego odłamu judeochrześcijan czyli unitariańskich ebionitów z II/III wieku n.e. Czy poruszy Pan w przypisach problem aktualności Prawa Mojżeszowego z Mat 5,17-20,kwestię rozwodu i powtórnego małżeństwa z Mat 5,27-32;Mat 19,1-12;kwestię prymatu Piotrowego z Mat 16,13-23 i kwestię archeologiczno-teologiczną Katedry Mojżesza (w opozycji do Tory Ustnej),jej znaczenia i miejsca w synagogach I wieku n.e z Mat 23,1-5. Czym była owa Katedra Mojżesza? Wiem że hebrajski tekst Mat 23,1-5 różni się od wersji greckiej i sugeruje że co ON-(Mojżesz) z Katedry wam mówi słuchajcie bo w wersji greckiej sugeruje słuchanie nauk rabinów co kłóci się z Mat 15,1-20. Katedra Mojżesza była miejscem z którego wolno było czytać wyłącznie aramejski tekst Tanach-(ST) a komentarze teologiczno-praktyczne z Tory Ustnej lub własne dopiero po zejściu z Katedry. Kiedy powstała najstarsza wersja aramejska Ewangelii Mateusza i z którego wieku pochodzi ten aramejski?
 

Zostaw odpowiedź

Odpowiedź: 


Podpis:     
Przepisz kod: