« Mat 7:25 Ewangelia Mateusza 7:26 Mat 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszelki słuchający mię, słów tych, a nie czyniący ich, przypodoban będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.
2.WUJEK.1923A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, będzie podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku:
3.RAKOW.NTA wszelki słyszący te moje mowy, i nie czyniący ich, przypodoban będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.
4.GDAŃSKA.1881A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku;
5.GDAŃSKA.2017A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, będzie podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.
7.SZCZEPAŃSKIKażdy natomiast, kto tych słów Moich słucha, ale ich nie wypełnia, podobny jest do męża głupiego, który zbudował sobie dom na piasku.
8.GRZYM1936A kto słucha tych moich słów, ale niemi nie żyje, będzie podobny do głupca, który na piasku dom sobie zbudował.
9.DĄBR.WUL.1973A każdy, kto tych słów moich słucha i nie wypełnia ich, stanie się podobny mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.
10.DĄBR.GR.1961A każdy, kto tych słów moich słucha i nie wypełnia ich, będzie podobny do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
12.BRYTYJKAA każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
13.POZNAŃSKAKażdy zaś, kto słucha tych moich słów, a nie wprowadza ich w czyn, podobny będzie do głupca, który zbudował swój dom na piasku.
14.WARSZ.PRASKAPrzeciwnie zaś: kto słucha słów moich, lecz nie wprowadza ich w życie, ten jest podobny do człowieka niemądrego, który buduje swój dom na piasku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy, co słucha tych moich słów, a ich nie czyni, będzie przyrównany do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku.
17.TOR.NOWE.PRZ.A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie czyni ich, będzie podobny do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.