« 1Tes 5:5 1 List do Tesaloniczan 5:6 1Tes 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jesteśmy nocy ani ciemności, przeto nie śpimy jako i inszy, ale czujmy a trzeźwi bądźmy.
2.WUJEK.1923A tak nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi,
3.RAKOW.NTPrzeto tedy nie śpimy jako i inszy, ale czujmy i bądźmy trzeźwiemi.
4.GDAŃSKA.1881Przeto nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi.
5.GDAŃSKA.2017Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
6.JACZEWSKIprzeto nie zasypiajmy, jako poganie, ale czuwajmy i trzeźwymi bądźmy.
7.SYMONPrzetoż nie śpijmy, jak drudzy: ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
8.DĄBR.WUL.1973Przeto nie zasypiajmy jako inni, ale czuwajmy i trzeźwymi bądźmy.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
10.BRYTYJKAPrzeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
11.POZNAŃSKAPrzeto nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
12.WARSZ.PRASKATak więc nie powinniśmy trwać w uśpieniu jak wielu innych; musimy być czujni i trzeźwi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
14.EIB.BIBLIA.2016Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
15.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.