« 1Tes 5:18 1 List do Tesaloniczan 5:19 1Tes 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ducha nie gaście.
2.WUJEK.1923Ducha nie gaście.
3.RAKOW.NTDucha nie zagaszajcie;
4.GDAŃSKA.1881Ducha nie zagaszajcie.
5.GDAŃSKA.2017Ducha nie gaście.
6.JACZEWSKIZ łaski Ducha świętego korzystajcie.
7.SYMONDucha nie gaście.
8.DĄBR.WUL.1973Ducha nie gaście.
9.TYSIĄCL.WYD5Ducha nie gaście,
10.BRYTYJKADucha nie gaście.
11.POZNAŃSKADucha nie gaście,
12.WARSZ.PRASKANie utrudniajcie działania Duchowi [Świętemu],
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ducha nie gaście;
14.EIB.BIBLIA.2016Ducha nie gaście.
15.TOR.NOWE.PRZ.Ducha nie gaście.