« 1Kor 16:6 1 List do Koryntian 16:7 1Kor 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo niechcę was ninie mijając widzieć. Lecz nadziewam się zmieszkać u was niejaki czas, jeśli Pan zgodzi.
2.WUJEK.1923Albowiem nie chcę was teraz widzieć, mijając; bo się spodziewam, iż pomieszkam z wami nieco czasu, jeźli Pan dopuści.
3.RAKOW.NTAbowiem niechcę was teraz jakoby w prześciu widzieć; ale spodziewam się, iż zetrwam czas jaki z wami, jeśli Pan pozwoli.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie chcę was teraz widzieć, mijając; ale spodziewam się, iż pomieszkam z wami czas niejaki, będzieli Pan chciał.
5.GDAŃSKA.2017Nie chcę bowiem was teraz widzieć przejazdem, ale mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.
6.JACZEWSKIPragnę dłużej u was zabawić i spodziewam się, że to nastąpi, jeżeli Bóg inaczej nie zarządzi.
7.SYMONNie chcę was teraz odwiedzać, przechodząc mimo, bo mam nadzieję, że pomieszkam z wami nieco dłużej, jeśli Pan pozwoli.
8.DĄBR.WUL.1973Nie chciałbym bowiem ujrzeć was tylko mimochodem, bo mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli.
9.DĄBR.GR.1961Nie chciałbym bowiem widzieć was tylko mimochodem, bo mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.
11.BRYTYJKANie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli.
12.POZNAŃSKANie chciałbym bowiem widzieć was tylko przelotnie. Mam nadzieję, że pozostanę u was jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.
13.WARSZ.PRASKANie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie chcę was teraz, w drodze zobaczyć, ponieważ spodziewam się, że zatrzymam się przy was na pewien czas, jeżeli Pan pozwoli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie chcę was teraz przejazdem odwiedzać, bo mam nadzieję na dłuższy pobyt, jeśli Pan pozwoli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie chciałbym bowiem, teraz przechodząc, tylko was zobaczyć; ale mam nadzieję zatrzymać się u was przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.