« 1Kor 16:23 1 List do Koryntian 16:24 2Kor 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(16:25) Miłość moja ze wszemi wami w Christu Jesusie. Amen.
2.WUJEK.1923Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.
3.RAKOW.NTMiłość moja ze wszytkimi wami w Christusie Jezusie, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.
6.JACZEWSKIMiłość moja zawsze jest z wami w Jezusie Chrystusie. Amen.
7.SYMONMiłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.
8.DĄBR.WUL.1973Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.
9.DĄBR.GR.1961Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
10.TYSIĄCL.WYD5Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
11.BRYTYJKAMiłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.
12.POZNAŃSKAMiłuję was wszystkich złączonych z Chrystusem Jezusem.
13.WARSZ.PRASKAMiłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moja miłość do was wszystkich w Jezusie Chrystusie. Amen.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMoja miłość jest przy was wszystkich, w Chrystusie Jezusie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.